Cenník podkladov

Príprava podkladov pre stredoškolské práce:

Podklady pre polročné a koncoročné práce z rôznych predmetov od: 4,80 € /strana

Podklady pre ročníkové práce a rôzne projekty od: 5,80 €  /strana


Príprava podkladov pre vysokoškolské práce:

Podklady pre Seminárne práce od: 5,80 € /strana

Podklady pre Bakalárske práce od: 7,80 € /strana

Podklady pre Diplomové práce od: 8,80 € /strana

Podklady pre Rigorózne a Dizertačné práce od: 13,80 € /strana

Podklady pre MBA práce od: 17,80 € /strana


Preklady z anglického/nemeckého jazyka do slovenského jazyka: 8,80 € / 1 Normostrana textu

Preklady zo slovenského do anglického/nemeckého jazyka: 9,80 € /1 Normostrana textu