Tipy ako napísať bakalársku prácu

11.10.2021

Napísanie bakalárskej práce nie je žiadna veda, ak viete ako na to. Vysokoškolskí pedagógovia zároveň kvalitu bakalárskej práce neposudzujú až tak prísne ako u diplomovej práce. Vedia, že je vlastne prvou takou vážnou prácou každého študenta. Potrebné je vyvarovať sa najčastejších chýb, ktorých sa študenti pri písaní bakalárskej práce dopúšťajú. Nasledujúce riadky ti pomôžu v tom, ako na to.

Téma bakalárskej práce

Jednou z najčastejších chýb autorov bakalárskych prác pri písaní bakalárskej práce je jednoznačne výber témy. Ide o nesprávny výber témy alebo o výber témy podľa kamaráta. Tému bakalárskej práce je potrebné vyberať si podľa seba. Študent si musí vybrať tému bakalárskej práce, ktorej rozumie a ktorá mu bola sympatická počas celého bakalárskeho štúdia na vysokej škole. Študent by si mal vybrať tému, ktorá ho bude napĺňať aj pri písaní bakalárskej práce. Ak bude študenta téma bakalárskej práce baviť, určite k nej nájde dostatok informácií aj zdrojov. A nebude mať problém ani s výskumnou časťou bakalárskej práce.

Osnova bakalárskej práce

Osnova bakalárskej práce sú body body písania bakalárskej práce. Je potrebné sa ich držať, prípadne s odstupom času čiastočne obmeniť.

Citácie v bakalárskej práci

V tejto súvislosti je potrebné dávať pozor na správne uvádzanie citácií. Uvádzaj zdroje, odkiaľ sa citovalo, parafrázovalo, koho sa citovalo, atď. Netreba zabúdať ani na zoznam použitej literatúry a taktiež ani na iné zdroje z ktorých sa čerpalo pri písaní bakalárskej práce.

Formálna úprava

Aj napriek tomu, že téma bakalárskej práce môže byť zaujímavá a dokonale rozpracovaná, môže nastať problém s formálnou úpravou bakalárskej práce. Správna úprava textu znamená presné zarovnanie, členenie a najmä prehľadnosť a pútavosť. Štandardne sa zarovnáva do bloku, rozčleňuje sa na odstavce a pozor si treba dať na riadkovanie a štýly nadpisov a podnadpisov.

Pozor na plagiátorstvo

Hľadanie zdrojov na internete je v dnešnej dobe súčasťou každej bakalárskej práce. Internet však môže byť zdrojom nedôveryhodných zdrojov, ktoré nemajú dostatočnú výpovednú hodnotu a zároveň texty čerpané z internetu sú chránené zákonom o autorstve. Preto je potrebné správne citovať, uvádzať zdroje a zdroje správne uviesť aj v zozname použitej literatúry.

Ak sa chcete poradiť ohľadom písania bakalárskej práce, môžete využiť našich odborníkov. Tí Vám radi pomôžu s ďalšími najbežnejšími chybami pri písaní bakalárskej práce.