Preklad webovej stránky

21.09.2021

Ako zákazníci nájdu Vašu webovú stránku?

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) je zlepšovanie kvality a kvantity návštevnosti webovej stránky z vyhľadávačov. Spoločnosti zvyčajne vynakladajú finančné prostriedky na marketing, aby získali renomé a ich zákazníci ich zvyčajne nájdu online tak, že priamo zadajú názov spoločnosti do vyhľadávacieho poľa a vyhľadávače tak spoločnosť nájdu.


Navrhovanie a vyvíjanie webovej stránky si vyžaduje nájsť také algoritmy SEO, ktoré budú obsah webovej stránky spoločnosti považovať za "number one", teda tzv. a zobrazia webovú stránku spoločnosti na prvej strane.

Ak spoločnosť ponúka svoje produkty neanglicky hovoriacim zákazníkom, potom sa vyžaduje nielen doslovný preklad obsahu webovej stránky, ale hlavne SEO preklad. Hoci pôvodné anglické webové stránky môžu mať celko dobré výsledky z hľadiska umiestnenia vo vyhľadávaní Google, preložené stránky v iných jazykoch sa vo výsledkoch vyhľadávača nemusia objaviť vôbec. Obsah webovej stránky by sa mal byť "lokalizovať" vo všetkých jazykoch cieľového trhového segmentu, čiže prispôsobiť obsah webovej stránky miestnemu jazyku a jeho kultúre.

Lokalizácia je preklad obsahu so zohľadnením kultúry cieľového jazyka a jej cieľom je preložiť obsah tak, aby priamo oslovil danú kultúru prostredníctvom použitia tých relevantných metafor, slovných hračiek, sloganov, či idiómov.

SEO preklad a SEO optimalizácia majú za úlohu komunikovať s čitateľmi a vytvoriť pútavú webstránku pre algoritmy vyhľadávačov. Je potrebné venovať pozornosť aj kľúčovým slovám, ktoré boli použité vo vyhľadávacích reťazcoch v cieľovom jazyku. Ak potrebuje preložiť a lokalizovať aj značky, názvy, metapopisy, atď, môžete sa obrátiť na nás.