Robíme profesionálnu prípravu textov

Čím sa zaoberáme

Seminárne práce

Pripravíme Vám podklady pre seminárnu prácu

Bakalárske práce

Pripravíme Vám podklady pre bakalársku prácu

Diplomové práce

Pripravíme Vám podklady pre diplomovú prácu

Rigorózne práce

Pripravíme Vám podklady pre rigoróznu prácu

Záverečné práce

Pripravíme Vám podklady pre záverečnú prácu

Prezentácie

Pripravíme Vám prezentáciu k záverečnej práci

Atestačné práce

Pripravíme Vám podklady pre atestačnú prácu

Preklady abstraktov, resumé, textov

Spracujeme pre Vás preklady textov, abstraktov, resumé, atď.