Objednávka

V prípade záujmu o vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky pošlite prosím email na pisemeprace@jazykovypreklad.sk s uvedením:

Nadpis podkladov:

Špecifikácia podkladov (seminárna/bakalárska/diplomová práca):

Počet strán:

Termín dodania:

Názov univerzity a fakulty:

Špecifické podmienky (expresné dodanie, zmena formátu,...)