Píšeme Magazín

Každá záverečná práca je napísaná písmom "Times New Roman" s veľkosťou textu 12. Riadkovanie je zvyčajne 1,5 a okraje sú vľavo 3,5 cm, vpravo 2 cm, zhora a zdola 2,5 cm. Nadpisy kapitol a podkapitol môžu byť napísané tučným písmom v rôznej veľkosti, to určuje každá vysoká škola v smernici individuálne. Počet strán v práci sa počíta na normostrany....